فروشگاه گروه تخصصی فرش اسلیمی

در این قسمت شما می توانید کالای مورد نظر خود را با انتخاب یک یا چند گزینه با هم ، جستجو نمایید

سریال

کد

کالا

تکنولوژی

جنس

رنگرزی

اندازه

 • سایز دلخواه

سبک

شکل

رنگ زمینه (اصلی)

رنگ حاشیه (فرعی)

 • جدیدترین
 • ارزان‌ترین
 • گران‌ترین
 • پربازدیدترین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • در جریان خرید
  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0011 - زمینه کرم - حاشیه کرم

  Serial : 310463

  Code : 0011

  Size : 2.09m × 3m

  Price : 216,315,000 Rial

  Price : 188,100,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0013 - زمینه لاکی - حاشیه کرم

  Serial : 310366

  Code : 0013

  Size : 2.56m × 3.58m

  Price : 316,185,600 Rial

  Price : 274,944,000 Rial

  در جریان خرید
  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0130 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

  Serial : 309094

  Code : 0130

  Size : 2.53m × 3.01m

  Price : 262,727,850 Rial

  Price : 228,459,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0009 - زمینه لاکی - حاشیه کرم

  Serial : 302405

  Code : 0009

  Size : 2.12m × 3m

  Price : 292,560,000 Rial

  Price : 254,400,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی کم رنگ

  Serial : 307980

  Code : 0103

  Size : 1.64m × 2.3m

  Price : 130,134,000 Rial

  Price : 113,160,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0004 - زمینه کرم - حاشیه بادامی پر رنگ

  Serial : 307836

  Code : 0004

  Size : 1.47m × 2.01m

  Price : 101,937,150 Rial

  Price : 88,641,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0277 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

  Serial : 309588

  Code : 0277

  Size : 2.1m × 3.05m

  Price : 220,972,500 Rial

  Price : 192,150,000 Rial

  در جریان خرید
  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه کرم - حاشیه کرم

  Serial : 304668

  Code : 1001

  Size : 2.95m × 3.93m

  Price : 399,975,750 Rial

  Price : 347,805,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 101557

  Code : 1012

  Size : 3.18m × 4.06m

  Price : 593,896,800 Rial

  Price : 516,432,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0011 - زمینه کرم - حاشیه سرمه ای

  Serial : 200626

  Code : 0011

  Size : 3.05m × 3.94m

  Price : 414,586,500 Rial

  Price : 360,510,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 309124

  Code : 0020

  Size : 1.03m × 1.06m

  Price : 37,667,100 Rial

  Price : 32,754,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0007 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 100554

  Code : 0007

  Size : 2.1m × 3.02m

  Price : 218,799,000 Rial

  Price : 190,260,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه لاکی - حاشیه کرم

  Serial : 100117

  Code : 1001

  Size : 2.09m × 3.02m

  Price : 290,342,800 Rial

  Price : 252,472,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0004 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 304982

  Code : 0004

  Size : 3.06m × 3.94m

  Price : 415,945,800 Rial

  Price : 361,692,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0011 - زمینه بادامی پر رنگ - حاشیه قهوه ای پر رنگ

  Serial : 100468

  Code : 0011

  Size : 2.02m × 2.93m

  Price : 204,191,700 Rial

  Price : 177,558,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 301514

  Code : 0087

  Size : 2.09m × 3.01m

  Price : 217,036,050 Rial

  Price : 188,727,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1017b - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

  Serial : 309290

  Code : 1017b

  Size : 2.16m × 3m

  Price : 223,560,000 Rial

  Price : 194,400,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم

  Serial : 101400

  Code : 1001

  Size : 2.51m × 3.55m

  Price : 307,412,250 Rial

  Price : 267,315,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه آبی پر رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 101246

  Code : 1001

  Size : 2.11m × 3.04m

  Price : 295,062,400 Rial

  Price : 256,576,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0011 - زمینه لاکی - حاشیه سرمه ای

  Serial : 101524

  Code : 0011

  Size : 3.04m × 3.94m

  Price : 413,227,200 Rial

  Price : 359,328,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه کرم - حاشیه کرم

  Serial : 304650

  Code : 1001

  Size : 2.5m × 3.45m

  Price : 297,562,500 Rial

  Price : 258,750,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1007B - زمینه سرمه ای - حاشیه سرمه ای

  Serial : 101076

  Code : 1007B

  Size : 2.08m × 3m

  Price : 215,280,000 Rial

  Price : 187,200,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0025 - زمینه کرم - حاشیه کرم

  Serial : 101028

  Code : 0025

  Size : 1.69m × 2.91m

  Price : 169,667,550 Rial

  Price : 147,537,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0046 - زمینه کرم - حاشیه قهوه ای

  Serial : 100553

  Code : 0046

  Size : 2.1m × 3.03m

  Price : 219,523,500 Rial

  Price : 190,890,000 Rial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.