فروشگاه گروه تخصصی فرش اسلیمی

در این قسمت شما می توانید کالای مورد نظر خود را با انتخاب یک یا چند گزینه با هم ، جستجو نمایید

سریال

کد

سبک

رنگرزی

رنگ

اندازه

شکل

 • جدیدترین
 • ارزان‌ترین
 • گران‌ترین
 • پربازدیدترین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1017b - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه آبی کم رنگ

  Serial : 309292

  Code : 1017b

  Size : 2.7m × 3.54m

  Price : 286,740,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه لاکی - حاشیه کرم

  Serial : 100117

  Code : 1001

  Size : 2.09m × 3.02m

  Price : 252,472,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد M114 - زمینه کرم - حاشیه مشکی

  Serial : 305102

  Code : M114

  Size : 2.46m × 3.03m

  Price : 223,614,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 301514

  Code : 0087

  Size : 2.09m × 3.01m

  Price : 188,727,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1032c - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

  Serial : 309278

  Code : 1032c

  Size : 2.63m × 3.54m

  Price : 279,306,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم

  Serial : 308252

  Code : 0006b

  Size : 2.7m × 3.54m

  Price : 286,740,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ

  Serial : 301692

  Code : 0070

  Size : 2.1m × 3m

  Price : 189,000,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1032c - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

  Serial : 309283

  Code : 1032c

  Size : 2.64m × 3.53m

  Price : 279,576,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی

  Serial : 308470

  Code : 0020

  Size : 2.67m × 3.47m

  Price : 277,947,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1017b - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه آبی کم رنگ

  Serial : 309293

  Code : 1017b

  Size : 2.7m × 3.54m

  Price : 286,740,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1032a - زمینه مشکی - حاشیه مشکی

  Serial : 308473

  Code : 1032a

  Size : 2.7m × 3.55m

  Price : 287,550,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه کرم - حاشیه کرم

  Serial : 304668

  Code : 1001

  Size : 2.95m × 3.93m

  Price : 347,805,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد M120 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

  Serial : 307215

  Code : M120

  Size : 2.57m × 3m

  Price : 231,300,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0096 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

  Serial : 309133

  Code : 0096

  Size : 2.08m × 2.1m

  Price : 131,040,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه سرمه ای

  Serial : 303442

  Code : 1012

  Size : 4.04m × 5.76m

  Price : 930,816,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

  Serial : 302534

  Code : 0097

  Size : 2.65m × 3m

  Price : 238,500,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه آبی کم رنگ

  Serial : 201223

  Code : 1012

  Size : 1.47m × 1.88m

  Price : 82,908,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012a - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

  Serial : 307874

  Code : 1012a

  Size : 2.7m × 3.68m

  Price : 298,080,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 304932

  Code : 1001

  Size : 1.5m × 1.67m

  Price : 75,150,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0011 - زمینه کرم - حاشیه کرم

  Serial : 310463

  Code : 0011

  Size : 2.09m × 3m

  Price : 188,100,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی کم رنگ

  Serial : 307980

  Code : 0103

  Size : 1.64m × 2.3m

  Price : 113,160,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0004 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 304982

  Code : 0004

  Size : 3.06m × 3.94m

  Price : 361,692,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه کرم - حاشیه سفید

  Serial : 308156

  Code : 0103

  Size : 2.44m × 3m

  Price : 219,600,000 Rial

  17%
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه کرم

  Serial : 101557

  Code : 1012

  Size : 3.18m × 4.06m

  Price : 516,432,000 Rial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.