فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم

فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0006b - زمینه کرم - حاشیه کرم
308252
0006b
ماشینی
پشم-ابریشم ویسکوز
صنعتی
2.7
3.54
9.558
28350
مدرن
کرم
کرم
سبز پر رنگ
286,740,000 ریال

محصولات مشابه

  • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.