فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی

فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0020 - زمینه مشکی - حاشیه مشکی
308470
0020
ماشینی
پشم-ابریشم ویسکوز
صنعتی
2.67
3.47
9.2649
26650
مدرن
مشکی
مشکی
*فاقد
277,947,000 ریال

محصولات مشابه

  • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.