فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی کم رنگ

فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی کم رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی کم رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی کم رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی کم رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی کم رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0103 - زمینه آبی کم رنگ - حاشیه طوسی کم رنگ
307980
0103
ماشینی
پشم-ابریشم ویسکوز
صنعتی
1.64
2.3
3.772
12250
مدرن
آبی کم رنگ
طوسی کم رنگ
*فاقد
113,160,000 ریال

محصولات مشابه

  • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.