فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم

فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0087 - زمینه سبز کم رنگ - حاشیه کرم
301514
0087
ماشینی
پشم-ابریشم ویسکوز
صنعتی
2.09
3.01
6.2909
1900
مدرن
سبز کم رنگ
کرم
*فاقد
188,727,000 ریال

محصولات مشابه

  • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.