فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ

فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0097 - زمینه طوسی پر رنگ - حاشیه طوسی پر رنگ
302534
0097
ماشینی
پشم-ابریشم ویسکوز
صنعتی
2.65
3
7.95
27400
مدرن
طوسی پر رنگ
طوسی پر رنگ
صورتی
238,500,000 ریال

محصولات مشابه

  • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.