فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه آبی کم رنگ

فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه آبی کم رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه آبی کم رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه آبی کم رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه آبی کم رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1012 - زمینه لاکی - حاشیه آبی کم رنگ
201223
1012
ماشینی
پشم-ابریشم ویسکوز
صنعتی
1.47
1.88
2.7636
7100
سنتی
لاکی
آبی کم رنگ
82,908,000 ریال

محصولات مشابه

  • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.