فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ

فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 0070 - زمینه سبز پر رنگ - حاشیه سبز پر رنگ
301692
0070
ماشینی
پشم-ابریشم ویسکوز
صنعتی
2.1
3
6.3
21260
فرانسوی
سبز پر رنگ
سبز پر رنگ
189,000,000 ریال

محصولات مشابه

  • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.