فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم

فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم
  • فرش پشمی ماشینی طبیعی و ارگانیک کد 1001 - زمینه سرمه ای - حاشیه کرم
101400
1001
ماشینی
پشم
صنعتی
2.51
3.55
8.9105
26300
سنتی
سرمه ای
کرم
کرم
267,315,000 ریال

محصولات مشابه

  • کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به گروه تخصصی فرش اسلیمی می باشد.